Trang 912, kết quả từ 9111 tới 9120 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Cao Tấn Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Tấn Hưng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Phạm Hồng Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hồng Phong, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 3. Liệt sĩ CRT

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ CRT, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Nguyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Nguyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 24/3/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Phong, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/7/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 6. Liệt sĩ Liêu Văn Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Liêu Văn Định, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/3/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ CRT-Hoà Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ CRT-Hoà Lộc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Trần Đình Niệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Niệm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 9. Liệt sĩ CRT

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ CRT, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Cổ Tấn Anh Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cổ Tấn Anh Sang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

1...907908909910911912913914915...74341