Trang 919, kết quả từ 9181 tới 9190 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Tăng Hoàng Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tăng Hoàng Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trần Văn Sen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Sen, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trần Ngọc ánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc ánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trần Văn Lẹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lẹ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Tạ Hoàng Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Hoàng Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Văn Hên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Ngô Văn Tạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Tạo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Ngô Văn Hên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Hên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhỏ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

1...914915916917918919920921922...74341