Trang 92, kết quả từ 911 tới 920 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Thước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thước, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Lê Văn Thuỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thuỵ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 27/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 15/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 14/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Đào Duy Thích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Duy Thích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 21/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 20/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Đỗ Cao Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Cao Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/5/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Hoàng Đức Theo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đức Theo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 4/8/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Dân Quốc Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dân Quốc Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 10/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 19/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

1...878889909192939495...74341