Trang 920, kết quả từ 9191 tới 9200 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Tào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tào, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/11/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Hồ Minh Luông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Minh Luông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Võ Thành Kính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thành Kính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Huỳnh Quân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Quân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Đỗ Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/1/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Thái Văn Hứng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Văn Hứng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lê Văn Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hiếu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phước, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Lê Văn Cương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Cương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

1...915916917918919920921922923...74341