Trang 924, kết quả từ 9231 tới 9240 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Danh Huỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Danh Huỳnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/5/1987, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Kim Mệnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kim Mệnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/5/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trần Trí Quốc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trí Quốc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/10/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Nhiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Nhiều, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/5/1988, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lê Văn Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Ngô Thanh Thủy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Thanh Thủy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/1/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lưu Văn Hái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Hái, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Huỳnh Chí Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Chí Hiếu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/8/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

1...919920921922923924925926927...74341