Trang 943, kết quả từ 9421 tới 9430 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đặng Văn Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Thi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Đặng Văn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Châu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/3/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Đặng Thành Ngân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Thành Ngân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Đặng Văn Hổ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Hổ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lê Thị Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Văn Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/3/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lâm Văn Chen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Chen, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/10/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trịnh Văn Thời

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Thời, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bol

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bol, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nô, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

1...938939940941942943944945946...74341