Trang 944, kết quả từ 9431 tới 9440 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lâm Văn Tỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Tỷ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sử, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trần Văn Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tuấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Đỗ Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lê Văn Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lương Văn Phát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Phát, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lương Văn Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Hoàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/11/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Chính Dụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chính Dụng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Thành Triệu - Xã Thành Triệu - Huyện Châu Thành - Bến Tre

1...939940941942943944945946947...74341