Trang 947, kết quả từ 9461 tới 9470 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Mười

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Mười, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/8/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Huỳnh Tấn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/10/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trần Văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bé, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Lê Văn Chánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Chánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Triệu Xuân Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Triệu Xuân Hạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/2/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Huỳnh Văn Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Tám, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lê Văn Tỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tỵ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lê Văn Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/9/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trà Văn Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trà Văn Tùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Tấn Phát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tấn Phát, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

1...942943944945946947948949950...74341