Trang 949, kết quả từ 9481 tới 9490 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bộ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/5/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lâm Văn Bê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Bê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/8/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trần Văn Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Quyền, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hai, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Ngô Văn Hứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Hứ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trần Văn Thân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Hồ Văn Bộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Bộ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/6/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Liếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Liếu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Hồ Thanh Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thanh Hoàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/7/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

1...944945946947948949950951952...74341