Trang 95, kết quả từ 941 tới 950 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Công Qua

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Công Qua, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 21/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Lê Hương Nừng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hương Nừng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 31/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Sa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Sa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Phạm Thanh Phán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thanh Phán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 26/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 7/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Chu Văn Nhắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Văn Nhắc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Ngô Xuân Nhâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Xuân Nhâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 16/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngự, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 25/2/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

1...909192939495969798...74341