Trang 950, kết quả từ 9491 tới 9500 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Hồng Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hồng Hoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/11/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trương Văn Nhuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Nhuận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trương Văn Liễu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Liễu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Phan Văn Đây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Đây, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Chín, Tư, Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chín, Tư, Phương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Chín Thời

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chín Thời, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Chín Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chín Hùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Lương Phú - Xã Lương Phú - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Chín Lượm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chín Lượm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thuận Điền - Xã Thuận Điền - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Chín Dung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chín Dung, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Lê Văn Danh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Danh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

1...945946947948949950951952953...74341