Trang 956, kết quả từ 9551 tới 9560 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chiến Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chiến Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Chiến Sỹ Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chiến Sỹ Tài, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Du

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Du, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Danh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Danh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lý, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trần Văn Oai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Oai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/12/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lê Hoàng Mi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hoàng Mi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/1/1976, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Võ Văn Thiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Thiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trần Văn Nhứt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Nhứt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 1 - Xã Hòa Tú 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

1...951952953954955956957958959...74341