Trang 97, kết quả từ 961 tới 970 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Đình Ngư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đình Ngư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 13/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Trần Văn Ngật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Ngật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 20/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Vũ Trọng Ngô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Trọng Ngô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 16/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Lê Đức Nghiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Nghiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 2/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Bá Ngật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Ngật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 6/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đình Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 4/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Vũ Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Muất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Muất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Lý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 25/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Muốt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Muốt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

1...9293949596979899100...74341