Trang 971, kết quả từ 9701 tới 9710 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Thị Thìn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thị Thìn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Việt Hòa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Việt Hòa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trương Hồng Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Hồng Việt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/8/1976, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Lượm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Lượm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/10/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Đặng Văn Trắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Trắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Quốc Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quốc Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/8/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lâm Sơn Tòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Sơn Tòng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lê Văn Lỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lỷ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Huỳnh Văn Tỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Tỷ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Phạm Vũ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Vũ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

1...966967968969970971972973974...74341