Trang 99, kết quả từ 981 tới 990 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lập, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Phạm Duy Lang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Duy Lang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 18/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Liễu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Liễu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 13/7/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lãm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lãm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 17/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Lê Đình Lái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Lái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Mạc Duy Lai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mạc Duy Lai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 8/6/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Khước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Khước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đình Khoát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Khoát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 3/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Nguyễn Công Kịp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Kịp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 12/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Vũ Xuân Kiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuân Kiêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

1...949596979899100101102...74341