Trang 998, kết quả từ 9971 tới 9980 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Ngọc ẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc ẩn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Định, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đá, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bạc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Văn Tích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tích, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đống, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Võ Thanh Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thanh Vân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Phan Văn Xe

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Xe, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

1...99399499599699799899910001001...74341