Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ BÙI CÔNG KHANH

Nguyên quán Tam Phú - Tam Kỳ - Quảng Nam

Đơn vị Chiến sĩ

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Phú - tỉnh Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ BÙI CÔNG KHANH

  Nguyên quán Tam Phú - Tam Kỳ - Quảng Nam

  Liệt sĩ BÙI CÔNG KHANH, nguyên quán Tam Phú - Tam Kỳ - Quảng Nam hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Phú - tỉnh Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Bùi Công Khanh

  Nguyên quán Quyết Tiến - Kiến Xương - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Công Khanh, nguyên quán Quyết Tiến - Kiến Xương - Thái Bình, sinh 1954, hi sinh 26/01/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Công Khanh

  Nguyên quán Quyết Tiến - Kiến Xương - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Công Khanh, nguyên quán Quyết Tiến - Kiến Xương - Thái Bình, sinh 1954, hi sinh 26/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Công Khanh

  Nguyên quán Tam Phú - Tam Kỳ - Quảng Nam

  Liệt sĩ Bùi Công Khanh, nguyên quán Tam Phú - Tam Kỳ - Quảng Nam hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Tam Phú - tỉnh Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...