Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ BÙI PHÓ

Nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ Quảng Nam

Cấp bậc Du kích thôn

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Thăng - tỉnh Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Phó

  Nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ - Quảng Nam

  Liệt sĩ Bùi Phó, nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ - Quảng Nam hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Tam Thăng - tỉnh Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Bùi Phó

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Phó, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1967, hiện đang yên nghỉ tại Tam Thăng - Xã Tam Thăng - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Bùi Phó Tỉnh

  Nguyên quán Đông Lã - Đông Hưng - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Phó Tỉnh, nguyên quán Đông Lã - Đông Hưng - Thái Bình, sinh 1963, hi sinh 13/1/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Phó Tỉnh

  Nguyên quán Đông Lã - Đông Hưng - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Phó Tỉnh, nguyên quán Đông Lã - Đông Hưng - Thái Bình, sinh 1963, hi sinh 13/01/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...