Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ BÙI QUANG HÀNH

Nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ Quảng Nam

Cấp bậc Đại đội phó

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Thăng - tỉnh Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Hành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Hành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Tam Thăng - Xã Tam Thăng - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Bùi Quang Hành

  Nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ - Quảng Nam

  Liệt sĩ Bùi Quang Hành, nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ - Quảng Nam hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Tam Thăng - tỉnh Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Bùi Hành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Hành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Quang Hành

  Nguyên quán Vĩnh Chấp - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Hành, nguyên quán Vĩnh Chấp - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1950, hi sinh 26 - 03 - 1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Chấp - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...