Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ BÙI SÂM

Nguyên quán Ninh Thọ - Ninh Hòa - Khánh Hòa

Hi sinh 12/1968

Đơn vị Tiểu đội trưởng

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Khu C, 999 Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa
ĐT: 058. 3631045

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Sâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Sâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Ninh Hòa - Thị xã Ninh Hòa - Khánh Hoà
 2. Liệt sĩ Bùi Sâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Sâm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ninh Khánh - Huyện Hoa Lư - Ninh Bình
 3. Liệt sĩ Bùi Sâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Sâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1966, hiện đang yên nghỉ tại Tam Thăng - Xã Tam Thăng - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Sâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Sâm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Thạnh - Thạnh Hóa - tỉnh Long An
 5. Xem thêm các kết quả khác...