Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ BÙI SANH

Nguyên quán Bàn Thạch - Quãng Ngãi

Sinh 1922

Đơn vị Trung đội trưởng

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Khu C, 999 Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa
ĐT: 058. 3631045

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Sanh

  Nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Bùi Sanh, nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1936, hi sinh 22/08/1894, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Sanh

  Nguyên quán Gio Sơn - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Bùi Sanh, nguyên quán Gio Sơn - Gio Linh - Quảng Trị hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Gio Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Sanh

  Nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Bùi Sanh, nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1936, hi sinh 8/1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Sanh

  Nguyên quán Gio Sơn - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Bùi Sanh, nguyên quán Gio Sơn - Gio Linh - Quảng Trị hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Gio Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...