Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ BÙI THẾ VINH

Nguyên quán Tam Phú - Tam Kỳ - Quảng Nam

Đơn vị a trưởng

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Phú - tỉnh Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Thế Vinh

  Nguyên quán Bắc Sơn - Đô Lương - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Thế Vinh, nguyên quán Bắc Sơn - Đô Lương - Nghệ An hi sinh 12/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Bùi Thế Vinh

  Nguyên quán Bắc Sơn - Đô Lương - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Thế Vinh, nguyên quán Bắc Sơn - Đô Lương - Nghệ An hi sinh 12/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Bùi Thế Vinh

  Nguyên quán Tam Phú - Tam Kỳ - Quảng Nam

  Liệt sĩ Bùi Thế Vinh, nguyên quán Tam Phú - Tam Kỳ - Quảng Nam hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Tam Phú - tỉnh Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Bùi Thế Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thế Vinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang Hồng Giang - Bắc Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...