Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ BÙI THỊ HỒI

Nguyên quán Ninh Thượng - Ninh Hòa - Khánh Hòa

Sinh 1930

Hi sinh 05/1950

Đơn vị Du kích

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Khu C, 999 Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa
ĐT: 058. 3631045

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Thị Hồi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thị Hồi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 9/1950, hiện đang yên nghỉ tại Ninh Hòa - Thị xã Ninh Hòa - Khánh Hoà
 2. Liệt sĩ Bùi Đức Hồi

  Nguyên quán Bà Trưng - Thị Xã Kiến An - Hải Phòng

  Liệt sĩ Bùi Đức Hồi, nguyên quán Bà Trưng - Thị Xã Kiến An - Hải Phòng, sinh 1949, hi sinh 26/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Đức Hồi

  Nguyên quán Bà Trưng - Thị Xã Kiến An - Hải Phòng

  Liệt sĩ Bùi Đức Hồi, nguyên quán Bà Trưng - Thị Xã Kiến An - Hải Phòng, sinh 1949, hi sinh 26/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Đức Hồi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đức Hồi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 26/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...