Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ BÙI THI QUA

Nguyên quán Ninh Thọ - Ninh Hòa - Khánh Hòa

Hi sinh 11/1974

Đơn vị Đội công tác

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Khu C, 999 Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa
ĐT: 058. 3631045

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Hữu Qua

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Hữu Qua, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Hạ Lễ - Huyện Ân Thi - Hưng Yên
 2. Liệt sĩ Bùi Thị Qua

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thị Qua, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1974, hiện đang yên nghỉ tại Ninh Hòa - Thị xã Ninh Hòa - Khánh Hoà
 3. Liệt sĩ Qua

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Qua, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Bình Đông - Xã Bình Đông - Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi
 4. Liệt sĩ Bùi Đình Thi

  Nguyên quán Tiền Châu - Thị Xã Hòn Gai - Quảng Ninh

  Liệt sĩ Bùi Đình Thi, nguyên quán Tiền Châu - Thị Xã Hòn Gai - Quảng Ninh, sinh 1952, hi sinh 01/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...