Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ BÙI THỊ THANH HOA

Nguyên quán Ninh Thọ - Ninh Hòa - Khánh Hòa

Hi sinh 6/1972

Đơn vị CB đội công tác

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Khu C, 999 Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa
ĐT: 058. 3631045

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Thị Thanh Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thị Thanh Hoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Ninh Hòa - Thị xã Ninh Hòa - Khánh Hoà
 2. Liệt sĩ Bùi Thanh Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thanh Hoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đức Thạnh - Xã Đức Thạnh - Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thị Thanh Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Thanh Hoa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Định Quán - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thị Thanh Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Thanh Hoa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Định Quán - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...