Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ BÙI VĂN ĐOÀN

Nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ Quảng Nam

Cấp bậc Du kích xã

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Thăng - tỉnh Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Đoàn

  Nguyên quán Cẩm Hoa - Cẩm Giàng - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Văn Đoàn, nguyên quán Cẩm Hoa - Cẩm Giàng - Hải Hưng, sinh 1950, hi sinh 4/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Đoàn

  Nguyên quán Cẩm Hoa - Cẩm Giàng - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Văn Đoàn, nguyên quán Cẩm Hoa - Cẩm Giàng - Hải Hưng, sinh 1950, hi sinh 4/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Đoàn

  Nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ - Quảng Nam

  Liệt sĩ Bùi Văn Đoàn, nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ - Quảng Nam hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Tam Thăng - tỉnh Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Đoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Đoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 11/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...