Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ BÙI VĂN HẠNH

Nguyên quán Ninh Thọ - Ninh Hòa - Khánh Hòa

Sinh 1952

Hi sinh 3/11/1979

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Khu C, 999 Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa
ĐT: 058. 3631045

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Hạnh

  Nguyên quán Hợp Ninh - Trấn Yên - Hoàng Liên Sơn

  Liệt sĩ Bùi Văn Hạnh, nguyên quán Hợp Ninh - Trấn Yên - Hoàng Liên Sơn, sinh 1958, hi sinh 05/05/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Hạnh

  Nguyên quán Anh nghĩa - Lạc Sơn - Hoà Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Hạnh, nguyên quán Anh nghĩa - Lạc Sơn - Hoà Bình, sinh 1955, hi sinh 12/03/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Hạnh

  Nguyên quán Anh nghĩa - Lạc Sơn - Hòa Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Hạnh, nguyên quán Anh nghĩa - Lạc Sơn - Hòa Bình, sinh 1955, hi sinh 3/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Hạnh

  Nguyên quán Hợp Ninh - Trấn Yên

  Liệt sĩ Bùi Văn Hạnh, nguyên quán Hợp Ninh - Trấn Yên, sinh 1958, hi sinh 1/7/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...