Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Ba Đinh

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đường 30/4, khu I, TT vĩnh Châu, Thị xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 079 3861057 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đinh Ba

  Nguyên quán Vĩnh Giang - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Đinh Ba, nguyên quán Vĩnh Giang - Vĩnh Linh - Quảng Trị hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Giang - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đinh Ba

  Nguyên quán Vĩnh Giang - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Đinh Ba, nguyên quán Vĩnh Giang - Vĩnh Linh - Quảng Trị hi sinh 11/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Vĩnh Giang - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đinh Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Ba, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Cường - Xã Đại Cường - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Đinh Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 18/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Sơn Hà - Thị trấn Di Lăng - Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi
 5. Liệt sĩ Đinh Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Ba, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...