Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bàn Văn Nông

Nguyên quán Hữu Thác - Na Rỳ - Bắc Thái

Sinh 1945

Hi sinh 15/11/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bàn Văn Nông

  Nguyên quán Hữu Thác - Na Rỳ - Bắc Thái

  Liệt sĩ Bàn Văn Nông, nguyên quán Hữu Thác - Na Rỳ - Bắc Thái, sinh 1945, hi sinh 15/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bàn Văn Nông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bàn Văn Nông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 15/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bàn Văn Long

  Nguyên quán Kim Khoan - Yên Sơn - Tuyên Quang

  Liệt sĩ Bàn Văn Long, nguyên quán Kim Khoan - Yên Sơn - Tuyên Quang hi sinh 29 - 09 - 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bàn Văn Phụng

  Nguyên quán Minh Hương - Hàm Yên - Hà Tuyên

  Liệt sĩ Bàn Văn Phụng, nguyên quán Minh Hương - Hàm Yên - Hà Tuyên, sinh 1950, hi sinh 17/08/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...