Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bảy Công

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Kiên Giang - Huyện An Biên - Kiên Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn Thứ Ba, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang
ĐT: 0773.881.015 - 0773.881.037 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bảy Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bảy Công, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Huyện Tiểu Cần - Thị trấn Châu Thành - Huyện Châu Thành - Trà Vinh
 2. Liệt sĩ Huỳnh Công Bảy

  Nguyên quán Tân Khai - Bình Long - Sông Bé

  Liệt sĩ Huỳnh Công Bảy, nguyên quán Tân Khai - Bình Long - Sông Bé hi sinh 25/11/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Văn Công Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Công Bảy, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Huỳnh Công Bảy

  Nguyên quán Tân Khai - Bình Long - Sông Bé - Bình Dương

  Liệt sĩ Huỳnh Công Bảy, nguyên quán Tân Khai - Bình Long - Sông Bé - Bình Dương, sinh 1955, hi sinh 25/01/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 5. Xem thêm các kết quả khác...