Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bé Quẹo

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đường 30/4, khu I, TT vĩnh Châu, Thị xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 079 3861057 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Quẹo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quẹo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT Tam Bình - Thị trấn Tam Bình - Huyện Tam Bình - Vĩnh Long
 2. Liệt sĩ Trần Quẹo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quẹo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1965, hi sinh 2/11/1988, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Bình Thuận - Xã Hồng Sơn - Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận
 3. Liệt sĩ Nguyễn Quẹo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quẹo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1946, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Cà Đú - Xã Hộ Hải - Huyện Ninh Hải - Ninh Thuận
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quẹo

  Nguyên quán Long Định - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quẹo, nguyên quán Long Định - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1954, hi sinh 25/04/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...