Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Ngọc Sương

Nguyên quán Thượng Cốc - Lạc Sơn - Hòa Bình

Sinh 1949

Hi sinh 27/10/1978

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ THÀNH PHỐ
Phường Long Bình - Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 08.38960392
Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố
159 Pasteur, Quận 3
ĐT: (08) 3829 1302

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Ngọc Dũng

  Nguyên quán Nghi Mỹ - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Dũng, nguyên quán Nghi Mỹ - Nghi Xuân - Hà Tĩnh hi sinh 2/2/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Bùi Ngọc Eo

  Nguyên quán Thạch Thành - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Eo, nguyên quán Thạch Thành - Thanh Hóa, sinh 1944, hi sinh 5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Bùi Ngọc Loan

  Nguyên quán Hoa Thuỷ - Lê Thuỷ - Quảng Bình

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Loan, nguyên quán Hoa Thuỷ - Lê Thuỷ - Quảng Bình, sinh 1951, hi sinh 12/6/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Bùi Ngọc

  Nguyên quán Thụy Bình - Thái Thụy - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Rư, nguyên quán Thụy Bình - Thái Thụy - Thái Bình, sinh 1952, hi sinh 4/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 5. Xem thêm các kết quả khác...