Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Ngọc Vấn

Nguyên quán Lộc Tấn - Lộc Ninh - Sông Bé

Sinh 1952

Hi sinh 1975

Cấp bậc H3 - Cp

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lê Quý Đôn – Phường Hưng Chiến – Thị xã Bình Long – Tỉnh Bình Phước
ĐT: 0651.3666.320 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Ngọc Dũng

  Nguyên quán Nghi Mỹ - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Dũng, nguyên quán Nghi Mỹ - Nghi Xuân - Hà Tĩnh hi sinh 2/2/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Bùi Ngọc Eo

  Nguyên quán Thạch Thành - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Eo, nguyên quán Thạch Thành - Thanh Hóa, sinh 1944, hi sinh 5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Bùi Ngọc Loan

  Nguyên quán Hoa Thuỷ - Lê Thuỷ - Quảng Bình

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Loan, nguyên quán Hoa Thuỷ - Lê Thuỷ - Quảng Bình, sinh 1951, hi sinh 12/6/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Bùi Ngọc

  Nguyên quán Thụy Bình - Thái Thụy - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Rư, nguyên quán Thụy Bình - Thái Thụy - Thái Bình, sinh 1952, hi sinh 4/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 5. Xem thêm các kết quả khác...