Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Nho Sửu

Nguyên quán Phúc Yên - Phúc Thọ

Sinh 1950

Hi sinh 15/4/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lê Quý Đôn – Phường Hưng Chiến – Thị xã Bình Long – Tỉnh Bình Phước
ĐT: 0651.3666.320 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Nho Sửu

  Nguyên quán Phúc Yên - Phúc Thọ - Hà Tây

  Liệt sĩ Bùi Nho Sửu, nguyên quán Phúc Yên - Phúc Thọ - Hà Tây, sinh 1950, hi sinh 15/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Nho

  Nguyên quán Quý Hòa - Lạc Sơn - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Nho, nguyên quán Quý Hòa - Lạc Sơn - Hà Sơn Bình, sinh 1954, hi sinh 05/07/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Đàm Văn SỬu

  Nguyên quán Quảng Tùng - Quảng Trạch - Quảng Bình

  Liệt sĩ Đàm Văn SỬu, nguyên quán Quảng Tùng - Quảng Trạch - Quảng Bình, sinh 1958, hi sinh 25/7/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Đào Quỳnh Sửu

  Nguyên quán Quỳnh Khê - Quỳnh Phụ - Thái Bình

  Liệt sĩ Đào Quỳnh Sửu, nguyên quán Quỳnh Khê - Quỳnh Phụ - Thái Bình, sinh 1963, hi sinh 19/11/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...