Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Phi Hùng

Nguyên quán Mỹ Luông - Chợ Mới - An Giang

Hi sinh 20/12/1987

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương Binh & Xã hội tỉnh An Giang
50B Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên. Tỉnh An Giang
ĐT: (0763) 852 851

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Phi Hùng

  Nguyên quán Mỹ Luông - Chợ Mới - An Giang

  Liệt sĩ Bùi Phi Hùng, nguyên quán Mỹ Luông - Chợ Mới - An Giang hi sinh 20/12/1987, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Phi Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phi Hùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 3. Liệt sĩ Phi Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phi Hùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Hùng

  Nguyên quán Quang Trung - Kỳ Bá - Thị xã Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Hùng, nguyên quán Quang Trung - Kỳ Bá - Thị xã Thái Bình, sinh 1957, hi sinh 02/03/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...