Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Phú Tế

Nguyên quán Vĩnh Bình

Hi sinh 21/04/1975

Đơn vị F316

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Đậu Vĩnh Phú

  Nguyên quán Nghi Phương - Nghi Lộc - Nghệ An

  Liệt sĩ Đậu Vĩnh Phú, nguyên quán Nghi Phương - Nghi Lộc - Nghệ An hi sinh 19/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Đinh Quang Phú

  Nguyên quán Đào Xá - Tam Thanh - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Đinh Quang Phú, nguyên quán Đào Xá - Tam Thanh - Vĩnh Phú hi sinh 8/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Đỗ Văn Phú

  Nguyên quán Phước Trạch - Gò Dầu - - Tây Ninh

  Liệt sĩ Đỗ Văn Phú, nguyên quán Phước Trạch - Gò Dầu - - Tây Ninh hi sinh 29/11/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...