Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quang Đăng

Nguyên quán Mỹ Long - Long Xuyên - An Giang

Hi sinh 12/07/1977

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương Binh & Xã hội tỉnh An Giang
50B Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên. Tỉnh An Giang
ĐT: (0763) 852 851

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Đăng

  Nguyên quán Mỹ Long - Long Xuyên - An Giang

  Liệt sĩ Bùi Quang Đăng, nguyên quán Mỹ Long - Long Xuyên - An Giang hi sinh 12/7/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Bùi Đăng Hội

  Nguyên quán Đoàn Đào - Phù Tiên - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Đăng Hội, nguyên quán Đoàn Đào - Phù Tiên - Hải Hưng, sinh 1954, hi sinh 17/3/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Bùi Đăng Nhượng

  Nguyên quán Quang Trung - Lương Ngọc - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Đăng Nhượng, nguyên quán Quang Trung - Lương Ngọc - Thanh Hóa, sinh 1963, hi sinh 02/03/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Đăng Hội

  Nguyên quán Đoàn Đào - Phù Tiên - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Đăng Hội, nguyên quán Đoàn Đào - Phù Tiên - Hải Hưng, sinh 1954, hi sinh 17/3/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...