Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quang Khải

Nguyên quán Hòa Bình - Thư Trì - Thái Bình

Sinh 1947

Hi sinh 28/01/1974

Cấp bậc H1 - Bt

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Lê Quang Khải

  Nguyên quán Phù Ninh - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Lê Quang Khải, nguyên quán Phù Ninh - Vĩnh Phú hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đắk Tô - tỉnh Kon Tum
 2. Liệt sĩ Trần Quang Khải

  Nguyên quán Thái Thịnh - Linh Nam - Hải Hưng

  Liệt sĩ Trần Quang Khải, nguyên quán Thái Thịnh - Linh Nam - Hải Hưng, sinh 1960, hi sinh 8/7/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Trần QUang Khải

  Nguyên quán Hoàng Liên - Gia Lộc - Hải Hưng

  Liệt sĩ Trần QUang Khải, nguyên quán Hoàng Liên - Gia Lộc - Hải Hưng, sinh 1954, hi sinh 6/7/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Trần QUang Khải

  Nguyên quán Hoàng Liên - Gia Lộc - Hải Hưng

  Liệt sĩ Trần QUang Khải, nguyên quán Hoàng Liên - Gia Lộc - Hải Hưng, sinh 1954, hi sinh 6/7/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...