Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quang Phụt

Nguyên quán Vũ Hợp - Vũ Thư - Thái Bình

Sinh 1953

Hi sinh 28/4/1972

Cấp bậc CS

Đơn vị C11 - D6

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ THÀNH PHỐ
Phường Long Bình - Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 08.38960392
Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố
159 Pasteur, Quận 3
ĐT: (08) 3829 1302

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Đăng

  Nguyên quán Mỹ Long - Long Xuyên - An Giang

  Liệt sĩ Bùi Quang Đăng, nguyên quán Mỹ Long - Long Xuyên - An Giang hi sinh 12/07/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Bùi Quang Khải

  Nguyên quán Hòa Bình - Thư Trì - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Quang Khải, nguyên quán Hòa Bình - Thư Trì - Thái Bình, sinh 1947, hi sinh 28/01/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Quang Phích

  Nguyên quán Nhân Nghĩa - Lạc Sơn - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Bùi Quang Phích, nguyên quán Nhân Nghĩa - Lạc Sơn - Hà Sơn Bình, sinh 1952, hi sinh 06/03/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Quang Phìn

  Nguyên quán Miền Đồi - Lạc Sơn - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Bùi Quang Phìn, nguyên quán Miền Đồi - Lạc Sơn - Hà Sơn Bình, sinh 1955, hi sinh 05/09/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...