Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quang Phúc

Đơn vị C16

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Đình Phúc

  Nguyên quán Thái Phong - Thái Thuỵ - Hải Phòng

  Liệt sĩ Bùi Đình Phúc, nguyên quán Thái Phong - Thái Thuỵ - Hải Phòng, sinh 1953, hi sinh 5/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Phúc

  Nguyên quán Yên Thọ - Ý Yên - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Văn Phúc, nguyên quán Yên Thọ - Ý Yên - Hà Nam Ninh, sinh 1957, hi sinh 12/01/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Đình Phúc

  Nguyên quán Thái Phong - Thái Thuỵ - Hải Phòng

  Liệt sĩ Bùi Đình Phúc, nguyên quán Thái Phong - Thái Thuỵ - Hải Phòng, sinh 1953, hi sinh 5/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Tạ QUang Phúc

  Nguyên quán Đoàn Đông - Duy Tiên - Nam Hà

  Liệt sĩ Tạ QUang Phúc, nguyên quán Đoàn Đông - Duy Tiên - Nam Hà, sinh 1950, hi sinh 5/11/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...