Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quang Vi

Nguyên quán Quỳnh Thọ - Thái Bình

Sinh 1952

Hi sinh 13/5/1972

Cấp bậc At

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lê Quý Đôn – Phường Hưng Chiến – Thị xã Bình Long – Tỉnh Bình Phước
ĐT: 0651.3666.320 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Đăng

  Nguyên quán Mỹ Long - Long Xuyên - An Giang

  Liệt sĩ Bùi Quang Đăng, nguyên quán Mỹ Long - Long Xuyên - An Giang hi sinh 12/07/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Bùi Quang Khải

  Nguyên quán Hòa Bình - Thư Trì - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Quang Khải, nguyên quán Hòa Bình - Thư Trì - Thái Bình, sinh 1947, hi sinh 28/01/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Quang Phích

  Nguyên quán Nhân Nghĩa - Lạc Sơn - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Bùi Quang Phích, nguyên quán Nhân Nghĩa - Lạc Sơn - Hà Sơn Bình, sinh 1952, hi sinh 06/03/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Quang Phìn

  Nguyên quán Miền Đồi - Lạc Sơn - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Bùi Quang Phìn, nguyên quán Miền Đồi - Lạc Sơn - Hà Sơn Bình, sinh 1955, hi sinh 05/09/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...