Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quốc Huy

Nguyên quán Số 8B - Tập Đánh Cá - Hạ Long - Hải Phòng

Sinh 1954

Hi sinh 23/04/1974

Cấp bậc B1 - Cs

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quốc Ảnh

  Nguyên quán Nam Hồng - Nam Ninh - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Quốc Ảnh, nguyên quán Nam Hồng - Nam Ninh - Hà Nam Ninh, sinh 1957, hi sinh 19/4/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Bùi Quốc Ảnh

  Nguyên quán Nam Hồng - Nam Ninh - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Quốc Ảnh, nguyên quán Nam Hồng - Nam Ninh - Hà Nam Ninh, sinh 1957, hi sinh 19/4/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Hoàng Quốc Huy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Quốc Huy, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Lại Quốc Huy

  Nguyên quán Châu Sơn - Kim Bảng - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Lại Quốc Huy, nguyên quán Châu Sơn - Kim Bảng - Hà Nam Ninh, sinh 1960, hi sinh 03/01/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...