Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quý Cáp

Nguyên quán Điền Công - Yên Hưng - Quảng Ninh

Sinh 1955

Hi sinh 14/03/1981

Cấp bậc U0 - Đại đội phó

Đơn vị C2 - D4 - E2

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Quý

  Nguyên quán Yên Thủy - Hòa Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Quý, nguyên quán Yên Thủy - Hòa Bình, sinh 1953, hi sinh 4/8/195, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Quý

  Nguyên quán Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Quý, nguyên quán Hà Sơn Bình hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Quý

  Nguyên quán Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Quý, nguyên quán Hà Sơn Bình hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Anh Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Anh Quý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1946, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...