Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Sĩ Minh

Nguyên quán An Thắng - An Thuỵ - Hải Phòng

Sinh 1953

Hi sinh 17/6/1974

Cấp bậc B1

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH BÌNH DƯƠNG
xã Thuận Giao - huyện Thuận An - tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650 3747 481

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Sĩ Minh

  Nguyên quán An Thắng - An Thuỵ - Hải Phòng

  Liệt sĩ Bùi Sĩ Minh, nguyên quán An Thắng - An Thuỵ - Hải Phòng, sinh 1953, hi sinh 17/6/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Trần Minh Sĩ

  Nguyên quán Quốc Tuấn - Kiến Xương - Thái Bình

  Liệt sĩ Trần Minh Sĩ, nguyên quán Quốc Tuấn - Kiến Xương - Thái Bình, sinh 1966, hi sinh 26/6/1987, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Bùi Đình Minh

  Nguyên quán Tràng Việt - Mê Linh - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Bùi Đình Minh, nguyên quán Tràng Việt - Mê Linh - Vĩnh Phú, sinh 1957, hi sinh 30/4/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Bùi Minh Đức

  Nguyên quán Gia Mỗ - Tân Lạc - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Bùi Minh Đức, nguyên quán Gia Mỗ - Tân Lạc - Hà Sơn Bình, sinh 1959, hi sinh 12/12/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...