Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Sỹ Tấm

Nguyên quán Nghi Xuân - Nghi Lộc - Nghệ An

Cấp bậc H3

Đơn vị D1 - E812

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH BÌNH DƯƠNG
xã Thuận Giao - huyện Thuận An - tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650 3747 481

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Sỹ Tấm

  Nguyên quán Nghi Xuân - Nghi Lộc - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Sỹ Tấm, nguyên quán Nghi Xuân - Nghi Lộc - Nghệ An hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Bùi Duy Sỹ

  Nguyên quán Hiền Quang - Tam Nông - Phú Thọ

  Liệt sĩ Bùi Duy Sỹ, nguyên quán Hiền Quang - Tam Nông - Phú Thọ hi sinh 19/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Bùi Sỹ Trung

  Nguyên quán Quảng Tân - Quảng Xương - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Sỹ Trung, nguyên quán Quảng Tân - Quảng Xương - Thanh Hóa, sinh 1946, hi sinh 1/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Nguyễn Bửu Tấm

  Nguyên quán Thái Hà - Triệu Sơn - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Bửu Tấm, nguyên quán Thái Hà - Triệu Sơn - Thanh Hóa, sinh 1955, hi sinh 21/6/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...