Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Sỹ Trung

Nguyên quán Quảng Tân - Quảng Xương - Thanh Hóa

Sinh 1946

Hi sinh 1/9/1969

Cấp bậc H2 - At

Đơn vị E95 - F5

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đường Lý Thái Tổ, Phường Long Thuỷ, Thị xã Phước Long, Bình Phước
ĐT: 06513.778.237

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Duy Sỹ

  Nguyên quán Hiền Quang - Tam Nông - Phú Thọ

  Liệt sĩ Bùi Duy Sỹ, nguyên quán Hiền Quang - Tam Nông - Phú Thọ hi sinh 19/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Bùi Sỹ Tấm

  Nguyên quán Nghi Xuân - Nghi Lộc - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Sỹ Tấm, nguyên quán Nghi Xuân - Nghi Lộc - Nghệ An hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Bùi Sỹ Tấm

  Nguyên quán Nghi Xuân - Nghi Lộc - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Sỹ Tấm, nguyên quán Nghi Xuân - Nghi Lộc - Nghệ An hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Bùi Trung Hiếu

  Nguyên quán Ninh Văn - Hoa Lư - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Trung Hiếu, nguyên quán Ninh Văn - Hoa Lư - Hà Nam Ninh hi sinh 16/12/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...