Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Tá Minh

Nguyên quán Tiểu khu Nam Ngạn - TX Thanh Hóa

Sinh 1960

Hi sinh 14/09/1978

Cấp bậc B1 - Cs

Đơn vị C11 - D6 - E2 - F9

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Đình Minh

  Nguyên quán Tràng Việt - Mê Linh - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Bùi Đình Minh, nguyên quán Tràng Việt - Mê Linh - Vĩnh Phú, sinh 1957, hi sinh 30/4/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Bùi Minh Đức

  Nguyên quán Gia Mỗ - Tân Lạc - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Bùi Minh Đức, nguyên quán Gia Mỗ - Tân Lạc - Hà Sơn Bình, sinh 1959, hi sinh 12/12/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Bùi Minh Đường

  Nguyên quán Minh Nông - Việt Trì - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Bùi Minh Đường, nguyên quán Minh Nông - Việt Trì - Vĩnh Phú, sinh 1946, hi sinh 14/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Bùi Minh Hoài

  Nguyên quán Tiên Minh - Yên Lãng - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Bùi Minh Hoài, nguyên quán Tiên Minh - Yên Lãng - Vĩnh Phú, sinh 1945, hi sinh 20/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 5. Xem thêm các kết quả khác...