Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thành Công

Nguyên quán Đức Hòa - Đức Thọ - Nghệ Tĩnh

Sinh 1959

Hi sinh 29/08/1978

Cấp bậc B1 - Cs

Đơn vị C8D2F9

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Thành Long

  Nguyên quán Gia Nhân - Tân Lạc - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Bùi Thành Long, nguyên quán Gia Nhân - Tân Lạc - Hà Sơn Bình, sinh 1960, hi sinh 5/4/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Bùi Tiến Thành

  Nguyên quán Phú Cường - Tân Lạc - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Bùi Tiến Thành, nguyên quán Phú Cường - Tân Lạc - Hà Sơn Bình, sinh 1960, hi sinh 12/12/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Thành

  Nguyên quán Thượng Cốc - Lạc Sơn - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Thành, nguyên quán Thượng Cốc - Lạc Sơn - Hà Sơn Bình, sinh 1956, hi sinh 21/07/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Thành

  Nguyên quán Thái Linh - Thái Học - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Thành, nguyên quán Thái Linh - Thái Học - Thái Bình, sinh 1947, hi sinh 22/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 5. Xem thêm các kết quả khác...