Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thành Long

Nguyên quán Gia Nhân - Tân Lạc - Hà Sơn Bình

Sinh 1960

Hi sinh 5/4/1980

Cấp bậc H1

Đơn vị C9 - D9 - E479

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH BÌNH DƯƠNG
xã Thuận Giao - huyện Thuận An - tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650 3747 481

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Thành Long

  Nguyên quán Gia Nhân - Tân Lạc - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Bùi Thành Long, nguyên quán Gia Nhân - Tân Lạc - Hà Sơn Bình, sinh 1960, hi sinh 5/4/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Bùi Thành Công

  Nguyên quán Đức Hòa - Đức Thọ - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Thành Công, nguyên quán Đức Hòa - Đức Thọ - Nghệ Tĩnh, sinh 1959, hi sinh 29/08/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Tiến Thành

  Nguyên quán Phú Cường - Tân Lạc - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Bùi Tiến Thành, nguyên quán Phú Cường - Tân Lạc - Hà Sơn Bình, sinh 1960, hi sinh 12/12/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Thành

  Nguyên quán Thượng Cốc - Lạc Sơn - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Thành, nguyên quán Thượng Cốc - Lạc Sơn - Hà Sơn Bình, sinh 1956, hi sinh 21/07/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...