Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thái Học

Nguyên quán Yên Nghiệp - Lạc Sơn - Hà Sơn Bình

Đơn vị Hậu cần E30

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tam Nông - tỉnh Đồng Tháp

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Đường 3/2, ấp 3, thị trấn Tràm Chim, Huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp
ĐT: 0673.827.313

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Thái Lệ

  Nguyên quán Hòn Đất - Kiên Giang

  Liệt sĩ Bùi Thái Lệ, nguyên quán Hòn Đất - Kiên Giang hi sinh 06/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Bùi Thái Lệ

  Nguyên quán Hòn Đất - Kiên Giang

  Liệt sĩ Bùi Thái Lệ, nguyên quán Hòn Đất - Kiên Giang hi sinh 6/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 3. Liệt sĩ Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Đặng Duy Học

  Nguyên quán Nam Hà

  Liệt sĩ Đặng Duy Học, nguyên quán Nam Hà, sinh 1945, hi sinh 10/1/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...